Aplicatii si servicii de baza pentru monitorizarea utilizarii terenului folosind date si tehnologii geospatiale
 
 

Unul din obiectivele principale ale GMES (Global Monitoring for Environment and Security) este sa furnizeze eficient si oportun servicii in sprijinul monitorizarii mediului si securitatii, conform cerintelor exprimate in cadrul programelor politice din aceste domeniu.

Monitorizarea utilizarii terenului este o sarcina complexa avand in vedere resursele implicate si cerintele care provin din diverse domenii: soluri, apa, agricultura, paduri, ecologie, energie si utilitati, dezvoltare urbana, recreatie, infrastructura de comunicatii si transport.

In acest sens, MUTER are ca scop sa creeze un prototip de serviciu pentru monitorizarea utilizarii terenului avand in vedere cerintele de integrare a acestui tip de servicii nationale cu serviciile similare europene. Pentru atingerea acestui deziderat se vor utiliza la maximum resursele cele mai mature din punct de vedere tehnic in vederea crearii serviciilor de baza si crearea premiselor pentru dezvoltarea unor servicii derivate pentru monitorizarea utilizarii terenului, conform cerintelor specifice identificate pe plan national, la nivel de utilizator sau aplicatii.

MUTER se doreste a fi alternativa nationala complementara serviciului european pentru monitorizarea terenului dezvoltat in cadrul proiectului FP7 GEOLAND (GMES Land Monitoring Core Service)

© 2009 - ROSA - Agentia Spatiala Romana. Toate drepturile rezervate.